Sálón u Daduly

Místo a datum: 
Křenovice 13.5.2022