O nás

O nás

ULURU s.r.o. - semináře rozvoje osobnosti organizuje výuku speciálních dovedností s použitím znalostí o vlastnostech a chování mozku a mysli. 
Máme hlavu, tak ji používejme. Chceme se stát z majitelů mozku jeho skutečnými uživateli. Cílem tohoto vědomého procesu je objevit a aktivizovat své vnitřní rezervy. Tím zvýšíme a zostříme naše přirozené vlohy a žíjeme lepší život.

Páteř, mozek i srdce celé firmy tvoří, vedle Vás, účastníků, především naši lektoři a organizátoři. Jim patří za mnoho veliký dík! Poznejte je!

Nabízíme ucelený program rozvojových seminářů. Je určen především pro ty, kteří se chtějí vědomě podílet na řešení otázek svého vlastního života: Jde o souhrn mentálních cvičení a práce s energií k praktickému využití stejně, jako každoročních relaxačních inspirací v přírodě.
Cílem je naučit se vědomě pracovat na svém zdraví, paměti, rozhodování, celkovém rozvoji a na zlepšování vztahů k sobě i ve svém okolí. Dle našich zkušeností je to nejefektivnější způsob, jak prospět nejenom sami sobě, ale i ostatním lidem, Přírodě i celé společnosti...

Uluru s.r.o. je také společnost nadšených lidiček, kteří žijí naplno a chtějí daleko víc, než jen konzumní způsob života.
Na své cestě pak společně hledají a nacházejí, smějí se, zpívají, hrají si, aktivně odpočívají a vědomě sdílejí poznání a růst sebe i ostatních. .

Uluru je posvátná hora uprostřed australské pouště.

Patří Aborigincům (původním Austrálcům = ab origin), jejichž domorodá kultura je nejstarší kontinuálně udržovaný způsob života na zemi.
Je křižovatkou starého a nového způsobu života. ULURU (Ayer's Rock) je symbolem spojení starých kultur s moderním světem.  Je to nádherné, magické místo, domorodí lidé horu pokládají za posvátnou. V našich seminářích také spojujeme znalosti a dovednosti, které lidé znali již dávno, s poznatky moderní psychologie i kvantové fyziky.  Naším cílem je dát účastníkům nástroje, aby byli efektivnější, spokojenější,  lépe porozuměli druhým i sami sobě a uměli se svými skrytými rezervami pracovat. 
                                                                                                                                                           Ostatně Aboriginec si s sebou vodu nenosí.  Když potřebuje, umí ji najít - i v poušti.

 

Možnost si své schopnost prakticky ověřit přejitím po žhavých uhlících poskytujeme od roku 1992 ve Zlaté mysli, od roku 1997 v Uluru- semináře rozvoje osobnosti.

V roce 2002 naše kamarádka Míla Kostrhonová natočila krátký film o přechodu přes Oheň tak, jak jej  v Uluru děláváme. Snažíme se, aby nešlo jen o pouhý adrenalinový zážitek, jakých si dnes už můžeme koupit celou řadu.
Chceme tomuto dávnému rituálu jeho duchovní rozměr zachovat...

Přijďte sami posoudit, zda se nám to daří. Těšíme se i na vás.