Mikulášké setkání Uluráčkù

Místo a datum: 
Křenovice 7. 12. 2013