Doc. PhDr. Štěpán Koláček, CSc.

Doc. PhDr. Štěpán Koláček, CSc.

VŠ učitel a vědec v důchodu, básník a nositel moudrosti a laskavosti, který nás už na Věčnosti předešel
Štěpán Koláček *1930 †2011