Cesta k sobě 2012/13,soustředění

Místo a datum: 
Šemíkovice 14. - 20. 7.