Aktivizace vnitřních rezerv+Cesta k sobě 2012/13, I. setkání - Červená

Místo a datum: 
Kosmonautù 4, Brno, 13. - 14. 10. 2012