Tradiční setkání Uluráčkù

Místo a datum: 
Køenovice, 3. 12. 2011