ULURU - semináře rozvoje osobnosti | aktivizace vnitřních rezerv

přeskoč menu

Informace o ULURU s.r.o.

Páteří, mozkem a srdcem zaráz jsou naši lektoři a organizátoři. Jim patří mnohý dík! Poznejte je!

ULURU s.r.o. - semináře rozvoje osobnosti organizuje výuku speciálních dovedností s použitím znalostí o vlastnostech a chování mozku a mysli. Máme hlavu, tak ji používejme. Chceme se stát z majitelů mozku jeho skutečnými uživateli. Cílem tohoto vědomého procesu je objevit a aktivizovat své vnitřní rezervy. Tím zvýšíme a zostříme naše přirozené vlohy a žíjeme lepší život.

Nabízíme ucelený program seminářů rozvoje osobnosti. Je určen především pro ty, kteří se chtějí vědomě podílet na řešení otázek svého vlastního života: Naučit se pracovat na svém zdraví, paměti, rozhodování a celkovém rozvoji a na zlepšování vztahů ve svém okolí. Je to nejefektivnější způsob, jak prospět sobě, ostatním lidem, přírodě i společnosti. Jde o souhrn mentálních cvičení a práce s energií k praktickému využití.
Uluru s.r.o. je také společnost nadšených lidiček, kteří hledají víc, než jen konzumní způsob života. Na cestě pak společně hledají a nacházejí, smějí se, zpívají, hrají si, aktivně odpočívají a vědomě sdílejí poznání a růst sebe i ostatních. .

Uluru je posvátná hora uprostřed australské pouště.

Patří Aborigincům, jejichž domorodá kultura je nejstarší kontinuálně udržovaný způsob života na zemi. Je rovněž známá pod anglickým názvem Ayer's Rock.
Je křižovatkou starého a nového způsobu života.

Kontakt

Kosikova 2/5, 628 00 Brno
Mobil (Dana): 603 424 344,
mobil (Michal): 605 106 750
Fax: (fa ML) 544 213 411
e-mail: uluru.bo@atlas.cz

nahoru

© 2004, ULURU s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Web vytvořil Jan Řezáč, www.filosof.biz

Další informace na adrese: ULURU s.r.o.,
Kosikova 2/5, 628 00 Brno
Mobil (Dana): 603 42 43 44,
mobil (Luděk): 604 23 16 80
Fax: (fa ML) 544 213 411
e-mail: uluru.bo@atlas.cz