ULURU - semináře rozvoje osobnosti | aktivizace vnitřních rezerv

přeskoč menu

Typy seminářů

Nabízíme ucelený program seminářů rozvoje osobnosti. Je určen především pro ty, kteří se chtějí vědomě podílet na řešení otázek svého vlastního života: Naučit se pracovat na svém zdraví, růstu a zlepšování vztahů ve svém okolí. Sebevýchova a sdílení s ostatními je nejefektivnější způsob, jak prospět lidem, přírodě i společnosti. Jednotlivé semináře se obvykle konají v tomto pořadí:

Základní seminář Aktivizace vnitřních rezerv trvá celý víkend a je potřeba jej absolvovat vcelku. Jeho součástí je i stručná příručka k semináři obsahující hlavní body, návody a postupy pro naše další studium.

Z nejméně 20 hodin semináře strávíme skoro 9 hodin tréninkem mysli, učením jednotlivých technik, které napomáhají dosažení našeho cíle.

Po tomto základním semináři je pro nás připravena opět celovíkendová pokračující Duhová cesta. Rozvíjí naše znalosti, vyhodnocuje jednotlivé oblasti a celkově rozšiřuje množství zvládnutých technik určených pro každodenní praktické použití. Důležitá je zde též zpětná vazba s ostatními účastníky a absolventy. Mnozí teprve po tomto víkendu získají více důvěry a začnou techniky skutečně ve svém denním životě pravidelně a úspěšně používat.

V některém z pokračovacích seminářů, zpravidla podzimním si své dovednosti můžeme přímo ověřit přechodem ohně (rozumějme přechodem koberce žhavých uhlíků bosou nohou). Pro tento samostatný seminář s názvem: Projít ohněm, (tzn.nejméně čtyřhodinovou přípravu, vlastní přechod, následnou relaxaci, zpětnou vazbu a večerní program) není absolvování semináře nutnou podmínkou. Tuto možnost dáváme i absolventům podobných seminářů a každému zájemci, který se pro ni rozhodne. Naučíme se zde rozvinout ovládání sebe sama s plnou koncentrací na to, co děláme. Potom jsme lépe schopni tento pocit přenést do zvládání jakékoliv překážky, která se před námi objeví.Zažijeme si, jaké to je skutečně naplno BÝT a osvobodit se od svých podvědomých strachů.

Pro zájemce (i nové) o rozvíjející semináře pořádáme víkendovou Rétoriku a naslouchání pro účinnou spolupráci aneb Komunikaci. Je určena pro všechny, kteří chtějí více pochopit sami sebe, své okolí a zlepšit komunikaci jak se svými nejbližšími, tak i v práci či ve škole. Zjistíme zde, jak působíme na své posluchače, jakým způsobem se vyjadřovat, aby nám bylo správně rozuměno, jak z našeho naslouchání ostatním získat maximální množství informací, jak s plným porozuměním komunikovat se svými nejbližšími a efektivně spolupracovat ve skupině, jak vyhodnocovat neverbální signály, pracovat s emocemi, zapojit svou intuici a mnoho dalších praktických dovedností, které jsou základním kriteriem naší úspěšnosti v životě.

Když NASA provedla testy s týmem astronautů ve volném vesmíru, zjistila, že vzájemná komunikace v alfě je nejrychlejší a nejefektivnější, protože se uskutečňuje prakticky okamžitě a bez informačních šumů. I podle našich zkušeností znalost těchto technik komunikaci značně usnadňuje. Absolvování našeho základního semináře je zpravidla výhodou, avšak není nezbytnou podmínkou.

Pro účastníky a zájemce ze základních seminářů organizujeme týdenní prázdninovou rekreaci s názvem Zevnitř dovnitř. Bývají vždy v pěkném přírodním prostředí, pracujeme zde na svém růstu a můžeme jít daleko více do hloubky. Své seminářové znalosti si zde v klidu prožijeme, ověříme, zdokonalíme a více prohloubíme. Zde je naopak absolvování alespoň základního semináře podmínkou nezbytnou! Na přání účastníků těchto seminářů jsme dokonce vytvořili i jeho týdenní pokračování v čisté přírodě oproštěné od obvyklých civilizačních vymožeností. Zde je již naším cílem cesta Zevnitř ven. Obohaceni o své zkušenosti jsme lépe připraveni zvládat jakoukoliv překážku, kterou před nás život postaví. Krásná i drsná příroda spolu se skupinou dalších účastníků jsou nám výbornými učiteli...

Cesta k sobě je devítiměsíční seminář, určený pro všechny zájemce (ať již předchozí zkušenost s našimi semináři mají či nikoliv). Probíhá pouze jednou za 3 roky, střídavě v Brně a v Praze. Je určen pouze pro vážné zájemce o hlubokou práci na sobě. Probíhá obvykle 3. víkend v měsíci (kromě prosince a letních prázdnin, začíná v září). Je nutné absolvovat všech devět měsíců. Platí se však za každý víkend zvlášť. V případě vynechání kteréhokoliv měsíce lze seminář začít znovu, avšak až od začátku dalšího kola.

Zákony hojnosti, se týkají našeho vztahu k penězům a práci, pro kterou jsme se narodili. Je to původně autorský seminář našeho anglického kolegy Nicka Williamse.

Cesta ke kořenům aneb Konstelace vychází z potřeby spojení s energií předků. Tento specifický přístup k systemickým konstelacím napomáhá porozumění různým systémům, v nichž žijeme a pracujeme. Pochopíme-li zákonitosti jejich fungování, napomůžeme nejen svému osobnímu růstu.

Hudba v nás je určena pro ty, kdo mají chuť s radostí si zamuzicírovat a probudit hudbu, kterou v sobě, více či méně, máme ukrytou každý z nás (Nevadí, když to neladí @ hlavně, že to šlape :-)

Poslední jmenované jsou specializované semináře. Pořádáme je obvykle jako předvánoční či prázdninový dárek a bývají nabízeny dle zájmu účastníků a možnosti jednotlivých lektorů.

Podle potřeb celých skupin (obvykle cca 20 lidí) můžeme pro Vás uspořádat seminář i na míru. Spojte se s námi, abychom pro Vás našli vhodné řešení.

Kdo se účastní?

Semináře ULURU s.r.o. mohou absolvovat všichni duševně zdraví lidé, bez ohledu na národnost, věk, politickou či náboženskou příslušnost, barvu pleti apod. Rozvoj našich přirozených vloh v alfě je zcela jednoduchý a nezáleží na inteligenci, ani na výjimečné chytrosti.

Pokud chceme a rozumíme mluvenému slovu, naučíme se a získáme ze zdrojů našeho podvědomí právě to, co v danou chvíli potřebujeme.

Základní seminář (jeho verze pro děti) je vhodný pro většinu dětí od 7 do cca 12 let a naši nejstarší účastníci jsou jejich prarodiče i v osmdesáti letech. Zvláště doporučujeme sebou na seminář vzít svého partnera nebo manžela / manželku, či spolupracovníky. Podle našich zkušeností to našemu společnému růstu velmi napomáhá.

KDOKOLIV Z NÁS MŮŽE DOSÁHNOU ÚSPĚCHU, POKUD CHCE A NĚCO PRO TO UDĚLÁ. ZAČNĚME TEĎ!

Pro bližší představu si prohlédněte některé fotky z akcí.

nahoru

© 2004, ULURU s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Web vytvořil Jan Řezáč, www.filosof.biz

Další informace na adrese: ULURU s.r.o.,
Kosikova 2/5, 628 00 Brno
Mobil (Dana): 603 42 43 44,
mobil (Luděk): 604 23 16 80
Fax: (fa ML) 544 213 411
e-mail: uluru.bo@atlas.cz